Privacyverklaring

Huidpraktijk Arnhem gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.

Huidpraktijk Arnhem deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. 

Huidpraktijk Arnhem bewaart patiënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. 

Huidpraktijk Arnhem houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. 

Huidpraktijk Arnhem vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.

Huidpraktijk Arnhem informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. 

Huidpraktijk Arnhem informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.

Huidpraktijk Arnhem informeert patiënten indien Huidpraktijk Arnhem bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten. 

Huidpraktijk Arnhem gebruikt Google Analytics-cookies. 
Huidpraktijk Arnhem heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
Huidpraktijk Arnhem heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd.
Huidpraktijk Arnhem heeft ‘gegevens delen’ uitgezet.
Huidpraktijk Arnhem maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Schuiven naar boven